بندی لی

بندی لی

بندی ایکس. لی (متولد 1970) روانپزشک آمریکایی در دانشگاه ییل و متخصص برنامه های پیشگیری از خشونت در زندان ها و جامعه است. کار علمی او شامل نوشتن کتاب درسی جامع در مورد خشونت است.

کتاب های بندی لی

مورد خطرناک؛ دونالد ترامپ