یدالله جلالی پندری

یدالله جلالی پندری

دکتر یدالله جلالی پندری در اسفند 1337 در روستای پندر از توابع شهرستان تفت استان یزد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسّطه را در یزد به پایان برد؛ آن گاه در مهر 1356ش برای ادامۀ تحصیلات راهی تهران شد و سه دورۀ آموزشی کارشناسی (1356-1364)، کارشناسی ارشد (1365-1368) تا دکترای زبان و ادبيّات فارسی (1368-1377) را در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران گذراند. او پس از طیّ فراز و نشیب هایی در زندگی، و هم زمان با تحصیلات عالیه ،مدیر گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور اردکان (1368-1373) و مدیر گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه پیام نور تفت (مهر 1369-1373) بود که در این دو دانشگاه دروس مرجع شناسی و روش تحقیق و آیین نگارش را تدریس می کرد. وی پس از آنکه دوره ای چند ساله مدرّس دانشگاه یزد بود در سال 1375 به عضویّت هیئت علمی دانشگاه یزد درآمد.

کتاب های یدالله جلالی پندری