کارن اسمن

کارن اسمن

كارن ‌اسمن نویسنده برنده جایزه کتاب های پرفروش اهل انگلیس است. به دنبال پیروزی وی در جشنواره ادبیات هواپیمایی امارات Montegrappa Novel Writing Award 2016 با رمان جنجالی خود ، "مادر خوب" ، یک قرارداد برای سه کتاب با انتشارات انگلیسی هاوس آو زئوس بست.

کتاب های کارن اسمن

رنسانس ایتالیا