آر. دبلیو. تامسون

آر. دبلیو. تامسون

رابرت ویلیام تامسون زاده ی 24 مارس 1934 در لندن و درگذشته ی 20 نوامبر 2018 در آکسفورد ، استاد ارمنی شناسی در دانشگاه آکسفورد بود. هنگامی که در سال 1969 دانشکده هنر و علوم دانشگاه هاروارد تاسیس شد ، تامسون به کرسی منصوب و استادیار علوم ارمنی شد. او در سال 1992 ، کرسی گولبنکیان را در مطالعات ارمنی در دانشگاه آکسفورد انگلیس پذیرفت. در سالهای 1984–1989 وی مدیر كتابخانه و مجموعه تحقیقات Dumbarton Oaks بود.

کتاب های آر. دبلیو. تامسون

تاریخ سبئوس