گارنیک اساطوریان

گارنیک اساطوریان

گارنیک سروبی آساتوریان متولد تهران ۷ مارس ۱۹۵۳)، پروفسور ایرانی ارمنی‌تبار در رشته کردشناسی مقیم ارمنستان که در دانشگاه دولتی ایروان تدریس می‌کند.
پروفسور آساتوریان، رئیس هیئت علمی ایرانی‌شناس دانشگاه دولتی ایروان است.
او به خاطر تحقیقات فراوانش در زمین مطالعات سنت قبیله‌ای و زبان‌شناختی کردی و تأسیس مرکز مطالعات معاصر کردی، معروف شد. او اکنون رئیس مرکز تازه‌تأسیس ایرانی‌شناسی و ویراستار نشریه «Acta Kurdica» است.

کتاب های گارنیک اساطوریان

دین ملک طاووس


کردها و خاستگاه آنها