روت وایت

روت وایت

من در تپه های Appalachian در ویرجینیا متولد شده ام، که مجموعه پسران Belle Prater و جستجوی Belle Prater است. من آنجا زندگی کردم تا اینکه از دبیرستان فارغ التحصیل شدم و به کالج رفتم. گرچه تپه ها را رها کردم، اما آنها هرگز مرا ترک نکردند. خاطرات من از آن سالها کاملاً زنده است. من همیشه از آن زمان به عنوان آسیب زا و فوق العاده یاد کرده ام. من بیشتر ایده هایم را برای داستانهایم از خاطراتی که در خانه کودکی ام، در شهر کوچک معادن زغال سنگ گروندی، ویرجینیا گرفته ام، دریافت می کنم.

کتاب های روت وایت

پسر خاله وودرو