مرجان فولادوند

مرجان فولادوند

مرجان فولادوند متولد جهرم استان فارس است. وی دانش آموخته‌ی کارشناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه علامه‌ی طباطبایی، و دانشجوی دکترای ادبیات دانشگاه الزهرا است. او نويسنده، پ‍‍ژوهشگر، و سردبير مجله‌ي همشهري بچه‌ها  به همراهي حامد سليماني می باشد.

کتاب های مرجان فولادوند

رستم و اسفندیار


آرش


طوطی و بازرگان