ادوارد تیریاکیان

ادوارد تیریاکیان

ادوارد تیریاکیان متولد 6 اوت 1929 در نیویورک ، استاد جامعه شناسی در دانشگاه دوک است. او به عنوان مدیر مطالعات بین المللی و همچنین رئیس انجمن آمریکایی برای مطالعه دین و انجمن بین المللی جامعه شناسان فرانسوی خدمت کرده است.

کتاب های ادوارد تیریاکیان

راه ناهموار تمدن