گونار میردال

گونار میردال

گونار میردال زاده ی 6 دسامبر ۱۸۹۸ و درگذشته ی ۱۷ مه ۱۹۸۷، اقتصاددان، جامعه‌شناس و سیاستمدار اهل سوئد بود که در سال ۱۹۷۴ به همراه فریدریش آوگوست فون هایک اقتصاددان اتریشی موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد.

کتاب های گونار میردال