کنت لادون

کنت لادون

کنت سی لادون استاد سیستم اطلاعات در دانشکده تجارت استرن در دانشگاه نیویورک است. کنت لادون فارغ التحصیل از دانشگاه استنفورد و دارای مدرک دکترا از دانشگاه کلمبیا است. کتاب اول لادون، رایانه ها و اصلاحات بوروکراتیک: عملکردهای سیاسی سیستمهای اطلاعات شهری (جان ویلی و پسران ، 1974) یک مطالعه اولیه در مورد استفاده از رایانه ها در دولت بود. کتاب دوم لادون، فناوری ارتباطات و مشارکت دموکراتیک (انتشارات پرگر ، 1978) به عنوان "کار پیشگام" در مورد تأثیر فن آوری اطلاعات بر توسعه انواع مختلف دموکراسی ها ذکر شده است.

کتاب های کنت لادون

تجارت الکترونیک B2B