هرناندو دوسوتو

هرناندو دوسوتو

هرناندو دوسوتو، زاده ی سال 1941، اقتصاددان و نویسنده ای پرویی است که بیشتر به خاطر آثار و تحقیقاتش درباره ی اهمیت تجارت و حقوق دارایی ها شناخته می شود. او رئیس انستیتوی آزادی و دموکراسی در لیما، پایتخت پرو است.

کتاب های هرناندو دوسوتو

راز سرمایه