علیرضا برازش

علیرضا برازش

علیرضا برازش ، متولد ۱۳۳۴ در تهران ، نویسنده و پژوهشگر حوزه قرآن و حدیث است. او برای نگارش کتاب المعجم المفهرس لالفاظ الاصول من الکافی برگزیدهٔ هفتمین دورهٔ کتاب سال ایران شد.برازش از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ و مجدداً از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ مدیریت شبکه یک را بر عهده داشت و مدت کوتاهی نیز مدیر شبکه دو بود.

کتاب های علیرضا برازش

همه را دوست بداریم


عاشق تو


فقیه عاشق


حافظ عاشق