جواد پورمقیم

جواد پورمقیم

سیدجواد پورمقیم (متولد ۱۳۱۹ در اراک) اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه الزهرا است. او دکتری اقتصاد را در دانشگاه ایالتی آیووا گذرانده‌است.

کتاب های جواد پورمقیم

اقتصاد مدیریت


تجارت بین الملل