بهراد امین سلماسی

بهراد امین سلماسی

 بهراد امین سلماسی هنرمند نقاش،گرافیست، طراح، کارگردان هنری، استاد دانشگاه و تصویرگری خلاق در حوزه ی کتاب های کودک و نوجوان است که با نگاهی موشکافانه سالها به تربیت هنرجویان بسیاری پرداخته و با فعالیت های خود در کانون پرورش فکری کودکان بر ایجاد تفکر خلاقانه در کودکان موثر بوده است.

کتاب های بهراد امین سلماسی

فلزها


تصویرسازی