سحر ترهنده

سحر ترهنده

سحر ترهنده مترجم ایرانی، متولد سال 1356، فوق لیسانس گرافیک و پژوهشگر کودکان می باشد.

کتاب های سحر ترهنده

ما این طوری زندگی می کنیم


عجیب غریب


هیولای رنگ ها


سفر


مهمانی عصرانه در جنگل


چشم هایت را ببند


گرسنه


پر