تارن کانا

تارن کانا

تارن کانا (متولد ؛ 1968) یک استاد دانشگاه، نویسنده و یک استراتژیست اقتصادی آمریکایی متولد هند است. وی هم اکنون استاد خورخه پائولو لمان در دانشکده بازرگانی هاروارد است. جایی که او عضو گروه استراتژی و مدیر ابتکار عمل دانشگاه جنوب هاروارد از سال 2010 است. وی در سال 1993 به دانشکده HBS پیوست. بعد از اخذ لیسانس مدرک مهندسی برق و علوم رایانه از دانشگاه پرینستون (1988) و دکترای در اقتصاد بازرگانی از دانشکده بازرگانی هاروارد (1993). موضوعات مورد علاقه وی شامل پراکندگی، توسعه اقتصادی، بازارهای نوظهور، جهانی سازی، تجارت بین المللی و استراتژی است.

کتاب های تارن کانا