رادنی ترنر

رادنی ترنر

جان رادنی ترنر (متولد 21 ژانویه 1953) یک تئوریسین سازمانی انگلیس و نیوزلند و استاد مدیریت پروژه در دانشکده بازرگانی اسکاما از سال 2004 و در مدرسه تجارت کینگستون از سال 2013 است. وی به خاطر فعالیت در مدیریت پروژه مشهور است. ترنر B.Eng خود را از دانشگاه اوکلند در سال 1973 ، DPhil خود را در رشته مهندسی مهندسی و کارشناسی ارشد ریاضیات را از کالج Worcester ، آکسفورد در 1977 و یک کارشناسی ارشد دیگر از کالج Brasenose ، آکسفورد در 1979 به دست آورد.

کتاب های رادنی ترنر