رودابه حمزه ای

رودابه حمزه ای

رودابه حمزه ای متولد سال 1343 در تهران است. وی در سیزده سالگی متوجه علاقه اش به شعر شد و شروع به مطالعه کتابها ی شعر گوناگون کرد ، تا جایی که خود نیز اقدام به سرودن شعر نمود . تا سن بیست وشش سالگی این اشعار مربوط به بزرگسالان می شد ، ولی درهمین زمان متوجه شد کتابهای شعر کودک آنچنان که باید، دختر کوچکش را به خودجذب نمی کند.بنابراین تصمیم گرفت خود اقدام به نوشتن کتاب برای کودکش کند . بعد از مدتی به پیشنهاد همسرش یکی از این کتابهای شعر کودکرا به چاپ رساند تا علاوه بر دخترش تمامی کودکان ایران از آن بهره مند شوند.

کتاب های رودابه حمزه ای

گل ها چقدر قشنگند


خنده ی رنگی رنگی


الاغ رنگی رنگی


مداد رنگی رنگی


استخر توپ رنگی


خدا چیه؟ کیه؟ کو؟


ماهی عروس نداره


کوچولو بخواب شب شده


کوچولو بیا بریم ددر


کوچولو زیادی باهوشه


کوچولو نانای نای می کنه


کوچولو یه جوجو داره


کوچولو که به به می خوره


قاقا و ددر خوشگل خواهر