مریم حسینی

مریم حسینی

مریم حسینی (زادهٔ ۲ فروردین ۱۳۴۱)، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدهٔ ادبیات، زبان‌ها و تاریخ دانشگاه الزهراء است. وی دبیر علمی همایش کارنامهٔ صد سال شعر زنان فارسی‌سرا و همچنین دبیر علمی همایش بین‌المللی حکیم سنایی بوده‌است.
کتاب حدیقه الحقیقه به تصحیح و مقدمهٔ وی تشویقی دورهٔ بیست و دوم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.

کتاب های مریم حسینی

مکتب های ادبی جهان


نخستین زنان صوفی


مقامات شیخ حسن بلغاری