افشین بهمرام

افشین بهمرام

افشین بهمرام متولد سال 1362، دکترای ریاضی و دوره دیده در دانشگاه Illinois آمریکا می باشد.

کتاب های افشین بهمرام

ریاضیات خلاق