محمودرضا گودرزی

محمودرضا گودرزی

متولد ١١ آذر ٥٨ شمیران هستم و مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نفت و گاز از ایران و مهندسی شیمی از آلمان را دریافت نموده ام. دوره های مذاکره، کارآفرینی، کسب و کار، برندینگ و فرانچاینزینگ، بازاریابی و فروش، استانداردها و ایزوها را از کشور های اروپایی مانند فرانسه، چک، هلند، استرالیا و ترکیه فرا گرفته ام. با توجه به علاقه ام در این حوزه ها، فعالیتهایی زیادی انجام داده و توانسته ام کارآفرین برتر کشور در ١٣٩٢، مدیر ملی کشور در سال ١٣٩٣، سرممیز کل جایزه ملی فروشنگان برتر ایران ١٣٩٣ تا ١٣٩٥ و عضو شوراهای سیاست گذاری مختلف صنایع مختلف بشوم. حدود ۵ سال است در حوزه های مذاکره، مدیریت، کسب و کار، کارآفرینی، برندینگ و فرانچاینزینگ و مدیریت فروش و بازاریابی تدریس کرده و مشاوره می دهم و در راه اندازی بیش از ٢٠ کسب و کار در کشور در حوزه های مختلف همکاری نموده ام. علاقه بسیار زیادی به تدریس و مشاور در این دوره ها دارم. چند سالیست برای سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی مذاکره انجام میدهم.

کتاب های محمودرضا گودرزی

کارآفرینی


سال بله گفتن