عبدالتواب یوسف

عبدالتواب یوسف

عبدالتواب یوسف در سال 1928 در روستای شانرا مصر به دنیا آمد و در سال 2015 درگذشت. او لیسانس علوم سیاسی را از دانشکده بازرگانی در دانشگاه قاهره در سال 1949 بدست آورد. وی تا سال 1975 رئیس اداره فرهنگ در روابط عمومی اتحادیه سوسیالیست عربی بود و از آن زمان به نویسندگی پرداخت. یوسف نویسنده ی ادبیات کودک و نوجوان بود.

کتاب های عبدالتواب یوسف