بها طاهر

بها طاهر

بها طاهر، زاده ی سال 1935در قاهره ، نویسنده و نمایشنامه نویس مصری است. پدر و مادرش از اهالی جنوب مصر بودند. در سال ۱۹۵۶ از گروه تاریخ دانشکده ی ادبیات دانشگاه قاهره فارغ التحصیل شد و سال ۱۹۷۳ از همان دانشگاه، دیپلم پژوهش های عالی در روزنامه نگاری و نیز دیپلم پژوهش های عالی تاریخ معاصر را دریافت کرد.او تا سال ۱۹۷۵ در شبکه ی دوم رادیوی مصر که خود از بنیانگذاران آن بود، به کار ترجمه، کارگردانی نمایش و گویندگی پرداخت. در سال ۱۹۷۵ در مصر ممنوع القلم شد و به ناچار کشورش را ترک کرد و تا سال ۱۹۸۱ به عنوان مترجم در کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی در رفت و آمد بود. او از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۵ در ژنو به عنوان مترجم برای سازمان ملل متحد کار می کرد. سال ۱۹۹۵ به مصر بازگشت و تا امروز در مصر زندگی می کند.

کتاب های بها طاهر

واحه ی غروب


روزنه ی نور


عشق در تبعید


زمستان ترس


بیشتر بخوانید

آینه ی تمام نمای زندگی بشر در ادبیات تاریخی

می توان گفت که هدف اصلی این ژانر، «زندگی بخشیدن به تاریخ» از طریق ساختن داستان هایی درباره ی گذشته یا یک دوره ی تاریخی خاص است.