صالح مرسی

صالح مرسی

صالح مرسی در سال 1929 در كفر الزیت متولد شد، فیلمنامه نویس و رمان نویس مشهور مصری بود كه به خاطر تریلرهای جاسوسی اش شهرت داشت. وی در آگوست 1996 بر اثر سکته قلبی در اسکندریه، مصر درگذشت. تعداد کتابهای وی به فارسی ترجمه شده است.

کتاب های صالح مرسی

سکوی پنهان


نفوذ در موساد


اشک دشمن


شکار شکارچی