صنع الله ابراهیم

صنع الله ابراهیم

صنع الله ابراهیم متولد 1937 یک رمان نویس و داستان نویس مصری و یکی از "نسل شصتی ها" است که به دلیل دیدگاه های چپ و ناسیونالیستی خود شناخته می شود. رمان های او ، به ویژه کارهای آخرش ، گزیده های بسیاری از روزنامه ها ، مجلات و دیگر منابع سیاسی را به عنوان راهی برای روشنگری مردم در مورد یک مسئله سیاسی یا اجتماعی خاص درج می کند. به دلیل عقاید سیاسی وی در دهه 1960 زندانی شد. داستان زندانی شدن وی در کتاب اولش "آن بو" به چاپ رسیده است.

کتاب های صنع الله ابراهیم

آن بو