مهرناز کوکبی

مهرناز کوکبی

مهرناز کوکبی متولد سال 1344 در اهواز می باشد. وی دارای دکترای ارتباطات از دانشگاه تورنتو کانادا، کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه آزاد تهران مرکزی  1392، کارشناسی گرافیک دانشگاه الزهرا 1367 است.

کتاب های مهرناز کوکبی