احمد رضی

احمد رضی

دکتر احمد رضی متولد سال 1342، دارای دکتری تخصصی در رشتهٔ زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در حال حاضر در مرتبهٔ استادی است.

کتاب های احمد رضی