ایبن ناگل راسموسن

ایبن ناگل راسموسن

ابن ناگل راسموسن بازیگر ، کارگردان ، معلم و نویسنده است. وی در سال 1945 در کپنهاگ ، دانمارک به دنیا آمد. او اولین بازیگری بود که پس از ورود به هولشتبرو در سال 1966 به اودین تئاترت پیوست. در سال 1983 او به موازات کار خود در اودین تئاترت ، گروه فارفا با بازیگرانی از کشورهای مختلف تأسیس کرد.

کتاب های ایبن ناگل راسموسن

ایتسی بیتسی


کتاب ایستر