فیلیپ برناردی

فیلیپ برناردی

فیلیپ برناردی نمایشنامه‌نویسی است که از سال 1978 به تدریس تئاتر پرداخته. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد هنر تئاتر است و بیش از پنجاه نمایشنامه و هشت اثر موسیقی را کارگردانی کرده است.

کتاب های فیلیپ برناردی

آغازگران بداهه