شهناز صاعلی

شهناز صاعلی

شهناز صاعلی متولد سال 1342، مترجم و نویسنده آثار کودک و نوجوان می باشد.

کتاب های شهناز صاعلی

جزیره ی خطر


قصر هولناک


دره ی مرموز


دریای اسرار آمیز


کوهستان ترسناک


کشتی پر حادثه


سیرک هیجان انگیز


رودخانه ی عجیب


مجموعه ماجرایی ها


سه جرم کیهانی


قصه گرگ


ناله ماوشان