محسن مومنی شریف

محسن مومنی شریف

مومنی نویسنده و منتقد ادبیات داستانی در سال 1346 در بیجار متولد شد. تحصیلات حوزوی خود را تا پایان سطح ادامه داد. وی کار خود را با دبیری سابق آموزش و پرورش آغاز کرد و مدتی کارشناس امور تربیتی بود. همچنین به مدت چهار سال مدیر داخلی مجله سوره نوجوانان، عضو موسس، بازرس و عضو اسبق هیات مدیره انجمن قلم ایران نیز بوده است.
وی در طول 20 سال خدمت در حوزه هنری در بخش های مختلفی از آن چون مدیر کارگاه مفاخر ملی - مذهبی حوزه، به مدت شش سال قائم مقام مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و عضو شورای سیاستگذاری آن بود. وی همچنین مدیر دفتر تاریخ و ادبیات انقلاب اسلامی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و عضو شورای سیاستگذاری پژوهشگاه ادب وهنر و مدرس دانشگاه نیز می باشد. در اردیبهشت 1389 محسن مومنی شریف از طرف خاموشی رییس سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان مسول حوزه هنری انتخاب شد.

کتاب های محسن مومنی شریف

اشغال


در کمین گل سرخ