علیرضا مسرتی

علیرضا مسرتی

علیرضا مسرتی متولد سال 1339 ، نویسنده ی اهل خوزستان می باشد. او بیشتر در حوزه ی دفاع مقدس فعالیت دارد.

کتاب های علیرضا مسرتی

مهاجر عشق


دین