بتول یوسفی

بتول یوسفی

بتول يوسفي نویسنده ی ایرانی متولد سال 1362 ، مدرک دکتری علوم سیاسی خود را از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در مهر ۱۳۹۵ دریافت کرده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران در سال ۱۳۸۹ نیز می باشد.

کتاب های بتول یوسفی

در آمدی بر تمدن اسلامی