علی زاهد

علی زاهد

علي زاهد متولد 1356 نویسنده ی ایرانی است.

کتاب های علی زاهد

هستی و اسطوره


آزادی و ضرورت


نظم و بی نظمی


مفهوم تائو


هستی و امر قدسی


پرسه زنی در تالار فلسفه


بیشتر بخوانید

چرا و چگونه فلسفه بخوانیم

مطالعه ی فلسفه به منظور درک چگونگی تکامل ذهن و اندیشه ی بشر در طول زمان، اهمیت بسیاری دارد