مویرا باترفیلد

مویرا باترفیلد

کتب کودکان مویرا باترفیلد (Moira Butterfield) (متولد: 1961) شامل تعدادی از عناوین موفق در سطح بین المللی است که برای همه سنین تا 11 سالگی داستان نویسی و داستان نویسی را پوشش می دهد. وی بخاطر کار خود از کتابخانه کنگره ایالات متحده بسیار مورد تحسین قرار گرفته است.

کتاب های مویرا باترفیلد