علی کریمی(مله)

علی کریمی(مله)

علی کریمی مله متولد سال 1344 ، پژوهشگر ایرانی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران است. او همچنین مدیریت مطالعات سیاست داخلی را در مرکز بررسی‌های استراتژیک بر عهده دارد. کریمی مله یکی از غواصان حاضر در عملیات کربلای ۴ و کربلای ۵ بود و از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ در دولت خاتمی، معاونت سیاسی-امنیتی استاندار مازندران را بر عهده داشت.

کتاب های علی کریمی(مله)