شهریار زمانی

شهریار زمانی

شهریار زمانی نویسندگی را از دفتر نشر فرهنگ اسلامی با انتشار کتاب «ماجرای معنویت در دوران جدید» در حوزۀ غرب‌شناسی آغاز کرد. سپس با توجه به اهمیت داستان در عصر کنونی، رو به نگارش رمان آورد و با توجه به تجربه حضور در جبهه، رمان‌های «زنی بدون کیف دستی» و «هیرو» را در حوزۀ دفاع مقدس نگاشت. کتاب «هیرو» برگزیدۀ پنجمین جشنوارۀ قلم ارتش شد. زمانی در ادامه با توجه به علاقه‌ای که به مضمون انقلاب اسلامی داشت در این حوزه هم کتاب‌های «ناهید» و «نشان لبخند» را نوشت که دومی در جایزه‌ی قلم زرین سال ۹۴ رتبۀ تمجیدی را کسب کرد.
رمان «شیر علم» نیز از دیگر نوشته‌های این نویسنده، به‌تازگی از سوی نشر کوله‌پشتی منتشر شده است.

کتاب های شهریار زمانی

ماه مهر را به خاطر بسپار


آموزشگاه هما


خانه پدری


نشان لبخند


هیرو