ه ی لوگو

ه ی لوگو

ه. ی. لوگو ، مؤسس و رییس سابق گروه روانپزشکی در مرکز پزشکی بروک وود در بیرمنگام ، یک واحد نود تختخوابی که طیف کاملی از درمان های روانپزشکی را پوشش می دهد ، می باشد. 

کتاب های ه ی لوگو

مبارزه با اعتیاد