مایک گراف

مایک گراف

مایک گراف (متولد: 1960) یک مدیر پاره وقت هواشناسی در تلویزیون و معلم سابق دبستان و استاد دانشگاه است. او تجربیات نوشتن و پارک ملی خود را با کودکان و معلمان در صدها مدرسه به اشتراک گذاشته است. مایک بیش از نود کتاب داستان و غیر داستانی برای کودکان و معلمان منتشر کرده است.

کتاب های مایک گراف