امیر مرادحاصل

امیر مرادحاصل

ام‍ی‍ر م‍رادح‍اص‍ل متولد سال 1332، روان شناس بالینی، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده است. از جمله فعالیت های فرهنگی و آموزشی در حوزه تعلیم و تربیت و روان شناسی وی می توان  به:  مولف و مدرس کتاب های آموزشی مهارت های زندگی . طرح کرامت انسانی در وزارت آموزش و پرورش،    دارای 80 مقاله در زمینه مسائل تربیتی و روان شناسی در مجلات و مطبوعات کشور،    برنده دیپلم افتخار و مرغ طلایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (کتاب برگزیده سال 1367 کانون)، انتخاب برگزیده کتاب مولف از طرف کانون و پرورش برای ترجمه به زبان انگلیسی و فارسی و ... اشاره کرد.

کتاب های امیر مرادحاصل

بازی مدادها