آرش سالاری

آرش سالاری

آرش سالاری متولد سال 1364 نویسنده ی معاصر ایرانی است. این نویسندۀ جوان، دو مجموعۀ داستان کوتاه به نام «نوزده» و «بیست‌وسه» و رمان "قصه ی سعید و مریم" را در کارنامۀ ادبی خود دارد که همه در دهۀ نود منتشر شده‌اند و نشان از فعالیت منسجم و منظم نویسنده در حوزۀ داستان دارند.

کتاب های آرش سالاری

قصه ی سعید و مریم