هاری مک نات

هاری مک نات

هری مک نات (متولد: 1923، آمریکا) تصویرگر است که چندین کتاب خیابان کنجد تولید کرده است. او همچنین تعدادی کتاب کودک را بر اساس کتاب جادوگر شهر اوز نشان داده است. کار او در خیابان کنجد شامل: کتاب کلمات Sesame Street ABC. Muppets در محله من است.

کتاب های هاری مک نات