محمدعلی سادات

محمدعلی سادات

مهندس محمدعلى سادات، نويسنده و پژوهشگر ايرانى، در 1327ش، در تبريز به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را تا پايان دوره متوسطه در زادگاه خود گذراند. در 1345ش، وارد دانشكده فنى تبريز شد و در 1350 فوق ليسانس در رشته مهندسى راه و ساختمان را دريافت كرد. در دوره دانشجويى از اعضاى فعال انجمن اسلامى دانشجويان بود و از همان زمان به موازات رشته تخصصى به مطالعه و تحصيل و تحقيق در علوم انسانى، به‌ويژه فلسفه و فرهنگ اسلامى پرداخت. در 1359 به دعوت وزارت آموزش و پرورش در حوزه تأليف كتب درسى و آموزش معلمان به فعاليت پرداخت. در اين دوره كتاب‌هاى بينش اسلامى دوره دبيرستان و برخى كتاب‌هاى درسى مراكز تربيت معلم، از جمله كتاب اخلاق اسلامى، كتاب درسى دانشگاه‌ها را تأليف كرد و به تدريس در دانشگاه‌هاى تهران از جمله دانشگاه اميركبير، علامه طباطبايى، امام حسين(ع) و شاهد و مراكز تربيت معلم پرداخت. در سال 1365 مدير گروه آموزش دين و سپس معاون علوم انسانى دفتر تأليف و برنامه‌ريزى كتب درسى در سال 1373 شد و ستاد نظارت بر حسن اجراى دروس دينى را راه‌اندازى كرد.

کتاب های محمدعلی سادات