الکسیس دیکن

الکسیس دیکن

الكسیس دیكن متولد سال 1978 ، نویسنده و تصویرگری ظریف و بدیع است. از جمله کتاب های برنده جایزه وی کتاب های تصویری کودک "بیگوو" ، "من هنری فینچ هستم" و رمان اسطوره ای "گایس" است.

کتاب های الکسیس دیکن

من هنری فنچ هستم