اوان کلارکسون

اوان کلارکسون

ایوان کلارکسون (2010- 1929) نویسنده انگلیسی بود که در زمینه های طبیعت بخصوص حیوانات وحشی تخصص داشت. کلارکسون در 23 ژانویه سال 1929 در کارینگتون متولد شد. وی در مدرسه گرامر آلترینچام تحصیل کرد و بین سالهای 1947-49 در ارتش پزشکی سلطنتی خدمت کرد. کلارکسون ، که قبل از نویسندگی تمام وقت به عنوان جراح دامپزشکی کار می کرد، بعداً اظهار داشت که "بیست و پنج سال تحت این توهم که یک دانشمند بودم کار کردم. من بعد از مدرسه به عنوان دستیار آزمایشگاه کار کردم تا برای خودم تحصیل کنم. سپس من دامپزشک بخش دامپزشکی مردم برای حیوانات شدم. وقتی فهمیدم که بیش از حد عاطفی با اتهامات درگیر شدم، در برابر رویکرد عینی و غیرقابل انکار دانشمند قیام کردم و به سمت دیوون رفتم که بتوانم بنویسم". او قبل از انتشار اولین کتاب خود به عنوان عکاس ساحلی، کشاورز خرگوش و همچنین به عنوان راننده کامیون وزارت دفاع در دنبری کمپ ، نیوتن ابوت فعالیت داشت.

کتاب های اوان کلارکسون

فرار برای آزادی