آلبرت ون دایسی

آلبرت ون دایسی

آلبرت ون دایسی (1835-1922)  ، که معمولاً به عنوان A. V. Dicey از او یاد می شود ، یک حقوقدان و نظریه پرداز مشروطه انگلیسی بود. وی بیشتر به عنوان نویسنده مقدمه ای بر مطالعه قانون اساسی (1885) شناخته می شود. اصولی که در آن توضیح داده می شود بخشی از قانون اساسی بریتانیا است. او استاد حقوق در آکسفورد ، یکی از اولین استادان حقوق در دانشکده اقتصاد لندن ، و دانشمند برجسته قانون اساسی می باشد. دایسی استفاده از عبارت "حاکمیت قانون" را مرسوم کرد.

کتاب های آلبرت ون دایسی

درآمدی بر حقوق اساسی