جرج نواک

جرج نواک

جرج نواک، زاده ی 5 آگوست 1905 و درگذشته ی 30 جولای 1992، تئوریسین سیاسی و نویسنده ای آمریکایی بود. نواک پنج سال در دانشگاه هاروارد تحصیل کرد اما مدرکی از این دانشگاه نگرفت و در زمان تحصیل، فعالیت های موفقی در حوزه ی نشر داشت. او در سال 1933 به انجمن کمونیستی آمریکا پیوست و بین سال های 1940 تا 1973، عضو کمیته ی ملی حزب سوسیالیست کارگران بود.

کتاب های جرج نواک

پراگماتیسم


فلسفه تجربه گرا


دموکراسی و انقلاب