جی. آر. ویلار

جی. آر. ویلار

جی. آر. ویلار نمایشنامه نویس ، کارگردان و تهیه کننده ی نمایشنامه است. او در سال 1969 در شهر لیسبون متولد شده است. او همچنین برنده ی جایزه اِمی می باشد.

کتاب های جی. آر. ویلار

سنگر دوست داشتنی