وینبرگ چای

وینبرگ چای

وینبرگ چای در شانگهای متولد شد. وی دکترای خود را از دانشگاه نیویورک دریافت کرد ، و بعداً اولین معاون رئیس آسیایی در یک دانشگاه ایالتی شد. او بیش از بیست کتاب در مورد چین نوشته است و در حال حاضر استاد علوم سیاسی در دانشگاه وایومینگ است.

کتاب های وینبرگ چای

تاریخ فلسفه چین