چارلز ا. مور

چارلز ا. مور

چارلز الكساندر مور زاده ی 11 مارس 1901 و درگذشته ی آوریل 1967، فیلسوف ، مورخ ، چین شناس و نویسنده آمریکایی بود. وی استاد فلسفه تطبیقی ​​در دانشگاه هاوایی بود. وی در شیکاگو ایلینویز متولد شد. مور در دانشگاه ییل تحصیل کرد ، و موفق به دریافت لیسانس در سال 1926 و دکتری در سال 1932 شد. سپس به مدت سه سال به تدریس فلسفه پرداخت. وی در سال 1936 فعالیت 30 ساله خود را در دانشگاه هاوایی آغاز کرد و در آنجا کنفرانس های فیلسوفان شرق و غرب را تاسیس کرد و چهار دوره اول را در سال های 1939 ، 1949 ، 1959 و 1964 برگزار کرد.

کتاب های چارلز ا. مور

جان ژاپنی